Stundu saraksts 2023./2024.m.g. (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Konsultāciju grafiks 2023./2024.m.g. (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Interešu izglītības (pulciņu) nodarbību grafiks 2023./2024.m.g. (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Speciālā pedagoga nodarbību grafiks 2023./2024.m.g.  (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Individuālo nodarbību grafiks 2023./2024.m.g. (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Valsts pārbaudes darbu grafiks 2023./2024.m.g. (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Mācību sasniegumu vērtēšanas apraksts (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Ikdienas formatīvā vērtēšana (procentuāli) (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Ikdienas vērtēšana STAP (procentuāli) (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Iekšējās kārtības noteikumi (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodarbību saraksts (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Privātuma politika  (skatīt šeit)
———————————————————————————————————————————————————-
Kārtība par vadītāja, pedagogu un iestādes darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (skatīt šeit)