Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes prezidente: Paula Šumina (8.klase)
Skolēnu pašpārvaldes prezidentes vietniece: Kristiāna Purviņa (7.klase) 

 

5.klase Selīna Ramona, Laura Smane
6.klase Keita Biķerniece, Krista Valtere
7.klase Aleksa Šumina
9.klase Sendija Aužele, Alvis Pažemeckis,
9.klase  Elīna Luntēna

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja : Edīte Birkvalde 

Galvenie uzdevumi 2018./2019.m.g .
Pašpārvaldes darbības plāns 1.semestrim