Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2023./2024.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes prezidents: Selīna Bogdane
Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieks: 

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja : Sanita Platonova – Simsone 

Galvenie uzdevumi 2023./2024.m.g.
1) ar savu līdzdalību organizēt skolas sabiedrisko dzīvi, aktīvi iesaistot pārējos skolēnus;
2) mācīties atbildību par savu rīcību, veicināt savstarpējo attiecību kultūru un iecietību.