Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2022./2023.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes prezidents: 
Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieks: 

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja : K.Priede 

Galvenie uzdevumi 2022./2023.m.g.
1) ar savu līdzdalību organizēt skolas sabiedrisko dzīvi, aktīvi iesaistot pārējos skolēnus;
2) mācīties atbildību par savu rīcību, veicināt savstarpējo attiecību kultūru un iecietību.