Skatīt pilnizmēra failu

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0.stunda Sports 
(S.Platonova – Simsone)Latvijas vēsture un Pasaules vēsture
(D.Stangvila)
Ģeogrāfija (I.Klimoviča) Inženierzinības (A.Bensons)
5.stunda Matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, ētika 3.klasei (A.Karlshofa)
6.stunda Matemātika, latviešu valoda, literatūra, dabaszinības, sociālas zinības un vēsture 4.klase (K.Priede) Matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, ētika, sociālās zinības 2.klase (M.Lasmane) Matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības 1.klasei (I.Pātaga)
7.stunda Vizuālā māksla (O.Dzelzkalēja)
8.stunda Angļu val. (L.Baltrušaite) Matemātika (L.Vanaga)

Dabaszinības, Bioloģija, Fizika, Ķīmija (V.Brikere)

Matemātika, Informātika/ Datorika (V.Paegle)

Latviešu val./Literatūra/ Krievu val./ Teātra m. (I.Dulbe)

Sociālās zinības (L.Švāgere)

Latviešu val./Literatūra/ Mūzika (A.Krūmmale)
Dir.vietn.izglītības jomā:M.Lasmane