Griķu pamatskolas skolas padomes darba galvenie uzdevumi 2020./2021.m.g.

 

Veicināt izglītojamo vecāku iesaistāšanos sava bērna izglītošanas procesā.
​Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties izglītojamo karjeras izglītības īstenošanā.
Līdzdarboties izglītojamo mācību motivācijas veidošanā.
Turpināt kopā ar izglītojamajiem iesaistīties  labdarības pasākumos.

Griķu pamatskolas Skolas padomes sastāvs 2020./2021.mācību gadā
Skolas padomes priekšsēedētāja: Baiba Šumina

Skolas padomes priekšēdētaja vietniece: Gunita Ūdre

Skolas direktors: Daiga VÄ«lipa

Pedagogi: Lilita Vanaga , Iveta Neidere ,L.Baltrušaite , M.Priede

Atbalsta personāls: medicīnas māsa LÄ«va Ä»evčenko

izglītības psihologs: Vija Ramane

sociālais peedagogs: Inese Kalniņa