Griķu pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Griķu pamatskolas tīmekļvietni – https://www.grikupamatskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Griķu pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem nav alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem tiks
    pievienots.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.08.2023. Izvērtēšanu veica Griķu pamatskola.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: pieklustamibas_izvertesanas_protokols

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: griki.skola@bauska.lv
Tālrunis: 26319902
Adrese: Visbijas iela 1, Ceraukstes pagastā, Bauskā, LV–3908

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir direktora vietniece.
E-pasts: vita.bauska@inbox.lv, griki.skola@bauska.lv
Tālrunis:  +371 26597103