1. Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Griķu pamatskolas vajadzībām. (Identifikācijas Nr.1.26/1-1019.).