Kontaktinformācija: Vārds, uzvārds: Tālrunis:
Direktore   Daiga Vīlipa 26319902
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mūsa”:   29905464
Pirmsskolas izglītības struktūrvienību vadītāja Aija Laukmane 29276385
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Sergejs Habaņens 29276385
Sociālais pedagogs Inese Kalniņa 26114638
Izglītības psihologs Vija Ramane 26164494

 


Griķu pamatskolas rekvizīti:
Juridiskā adrese: Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000033458
banka: AS SEB banka, kods UNLALV2X
konta Nr. LV73UNLA0029700130149


Skolas epasts : [email protected]


Sazinies ar mums