Skolas adrese, atrašanās vieta.
Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908 

Kontakt informācija

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Direktore   Daiga Vīlipa 26319902
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mūsa”: Aija Laukmane 29905464
Pirmsskolas izglītības struktūrvienību vadītāja Aija Laukmane 29905464
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Sergejs Habaņens 29276385
Direktores vietniece mācību jautājumos Madara Lasmane 26472406

E-adreses saziņas kanāls:

Griķu pamatskolas rekvizīti:
Juridiskā adrese: Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000033458
banka: AS SEB banka, kods UNLALV2X
konta Nr. LV73UNLA0029700130149.

Sazinies ar mums.

 

Skolas epasts : griki.skola@bauska.lv

Piekļūstamības paziņojums