Interešu izglītības nodarbību saraksts 2019./2020.m.g.

Diena Stunda Klase Nodarbība Pedagogs
Pirmdiena 6. 3.-4. Angļu valodas pulciņš L.Baltrušaite
  7. 5.-6. Angļu valodas pulciņš L.Baltrušaite
  8. 1.-4. Ansamblis A. Krūmmale
Otrdiena 6. 3.-4. Aerobika /sporta dejas I.KLimoviča
  7., 8. 1.-4. Tautas dejas E.Brigmane
Trešdiena 7.,8. 1.-9. Vizuālā māksla O.Dzelzkalēja
  8. 4.-7. Basketbola pulciņš S.Platonova-Simsone
Ceturtdiena 7. 5.-9. Vides pulciņš I.Klimoviča
  7., 8. 1.-4. Tautas dejas E.Brigmane
  8. 4.-8. Akrobātika/Atlētiskā vingrošana I.Klimoviča
Piektdiena 7. 1.-4. Ansamblis A.   Krūmmale