Pirmsskolas izglītības iestāde “Mūsa
PII “Mūsa” īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Iestādē strādā 5 profesionāli pedagogi, logopēds un medicīnas māsa.
Piedāvājam bērniem:
  • 2 reizes nedēļā logopēdiskās nodarbības;
  • 2 nedēļā muzikālās un dejas nodarbības.

 

Pirmsskolas izglītības iestādēs tradicionāli tiek svinēta
  • Dzejas dienas;
  • Mārtiņdiena;
  • Latvijas Republikas jubilejas pasākums;
  • Ziemassvētki;
  • Seču diena;
  • Meteņi
  • Lieldienas
  • Ģimenes diena.