Personāls

 • Daiga Vīlipa– skolas direktore;
 • Madara Lasmane– direktora vietniece mācību darbā, 1.klases audzinātāja;
 • Iveta Lauka – 2.klases audzinātāja;
 • Iveta Neidere– sākumsskolas MK vadītāja, sociālo zinību pedagogs, 3.klases audzinātāja;
 • Arianda Puriņa–mūzikas, latviešu valodas un literatūras pedagogs, ansambļa vadītāja, 4.klases audzinātāja;
 • Indra Dulbe– krievu valodas, latviešu valodas un literatūras pedagogs, 5.klases audzinātāja;
 • Vija Brikere– dabaszinību,  ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju pedagogs, 6.klases audzinātāja;
 • Sanita Platonova – Simsone– sporta un informātikas pedagogs, 7.klases audzinātāja.
 • Ludmila Baltrušaite–  angļu valodas pedagogs, 8.klases audzinātāja;
 • Ināra Klimoviča– sporta un ģeogrāfijas pedagogs, 9.klases audzinātāja, sporta deju un aerobikas pulciņu vadītāja;
 • Lilita Vanaga– matemātikas pedagogs;
 • Daiga Stangvila– Latvijas un pasaules vēstures pedagogs;
 • Ilgonis Abramčiks – mājturības un tehnoloģiju(zēniem), fizikas pedagogs;
 • Olita Dzelzkalēja– vizuālās mākslas pedagogs, vizuālās mākslas pulciņa vadītāja;
 • Gunta Ķikure– bibliotekāre, pedagoga palīgs;