• Daiga Vīlipa– skolas direktore, 8.klases audzinātāja;
 • Madara Lasmane– direktora vietniece mācību darbā, 1.klases audzinātāja, datorika 8.klasei;
 • Krista  Priede – 3.klases audzinātāja;
 • Aija Karslhofa– 2.klases audzinātāja;
 • Inga Pātaga– 4.klases audzinātāja, dizains un tehnoloģijas 5.-9.klasei;
 • Arianda Puriņa–mūzika 1.-9.klasei, latviešu valodas un literatūras pedagogs 7.klasei, 7.klases audzināja;
 • Zeltīte Šmite– latviešu valodas un literatūras pedagogs 5.,7.,8.,9.klasei, teātra māksla  5.- 7.klasei, 6.klases audzinātāja;
 • Vija Brikere– dabaszinības 5.-6.klasei,  bioloģija un ģeogrāfija 7.-9.klasei, ķīmija un fizika 8.-9.klasei;
 • Sanita Platonova – Simsone– sporta pedagogs;
 • Ludmila Baltrušaite–  angļu valoda 1.-9.klasei, 9.klases audzinātāja;;
 • Lilita Vanaga– matemātika 6.-9.klasei;
 • Daiga Stangvila– Latvijas un pasaules vēsture 7. – 9.klasei, sociālās zinības 9.klasei un sociālās zinības un vēsture 6.klasei;;
 • Olita Dzelzkalēja– vizuālā māksla 1.-9.klasei;
 • Gunta Ķikure– bibliotekāre, pedagoga palīgs;
 • Teiksma Ģirkale – logopēde;
 • Laura Švāgere – sociālās zinības un vēsture 4. – 6.klasei, sociālās zinības 7. un 8.klasei;
 • Valentīna Maksimova – Krievu valoda no 4. – 9.klasei, 5.klases audzinātaāja;
 • Liene Freiberga – datorika 4., 5., 6., 7., un 9.klasei.