“Brīvdabas skatuve Ceraukstes ciemā”

Iegūstot finansējumu Bauskas novada domes konkursā “Mēs savam novadam”, biedrība “Paaudžu tilts” sadarbībā ar Griķu pamatskolas struktūrvienību PII “Dzirnaviņas” šīs vasaras laikā plāno īstenot projektu “Brīvdabas skatuve Ceraukstes ciemā”. Piedaloties bērnu vecākiem un citiem atbalstītājiem, tiks izbūvēta brīvdabas skatuve, uz kuras darbojoties:
* bērni apgūst prasmi izspēlē pašu izdomātu vai literārā darba sižetu;
* bērni ierīko radošo darbu izstādes;
* tiek sniegti koncerti;
* rīkoti svētki, pasākumi un izlaidums.


PII “Dzirnaviņas”, “Mūsa” galvenie uzdevumi 2020./2021.m.g.

1. Bērnu garīgās, intelektuālās un fiziskās veselības attīstīšana, sagatavošana skolai, realizējot vispārējās un speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

2. Bērnu patriotisko jūtu un emocionālās pieredzes pilnveidošana, veidojot radošu vidi, apgūstot tautas tradīcijas, svinot valsts svētkus un piedaloties radošās aktivitātēs.

3. Veidot izglītojamā ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot interesi par apkārtnes un dabas izzināšanu. veidot izpratni par dabas procesiem un cilvēka mijiedarbību ar tiem.

4. Pilnveidot izglītojamo ģimeņu sadarbības formas ar izglītības iestādi, veidojot apzinātu vecāku līdzatbildību bērnu izglītošanas, attīstīšanas un audzināšanas procesā.

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas
PII “Dzirnaviņas” īsteno trīs programmas – pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Iestādē strādā 8 profesionāli pedagogi, logopēds un medicīnas māsa. Piedāvājam bērniem:
  • ​2 reizes nedēļā notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības;
  • 2  reizes nedēļā notiek ritmikas nodarbības;
  • 3 reizes nedēļā ar bērniem strādā logopēds;
  • 3 reizes nedēļā ar bērniem strādā pirmsskolas mūzikas pedagogs;
  • 3 reizes nedēļā ar bērniem strādā speciālais pedagogs Montesori  kabinetā  .